Wprowadzenie do Programu Czyste Powietrze

Wprowadzenie do Programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze to inicjatywa rządowa mająca na celu poprawę jakości powietrza w Polsce poprzez wspieranie inwestycji w modernizację systemów ogrzewania oraz termomodernizację budynków. Celem jest redukcja emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co jest kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego i środowiska.

Audyt energetyczny jest pierwszym krokiem w procesie aplikowania do programu Czyste Powietrze. Pozwala on zidentyfikować najbardziej efektywne sposoby ograniczenia strat ciepła i energii w domach, co jest kluczowe dla planowania skutecznych inwestycji.

Progi Dochodowe i Wartości Dotacji

Program Czyste Powietrze przewiduje różne progi dochodowe, które określają wysokość możliwej do uzyskania dotacji. Im niższy dochód gospodarstwa domowego, tym większa możliwość uzyskania wsparcia. Wartość dotacji może pokryć do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji, z maksymalną kwotą wsparcia wynoszącą do 37 000 zł dla najbardziej potrzebujących.

Przykłady procentowych wartości dotacji w zależności od dochodów:

  • Do 30 000 zł rocznego dochodu na osobę w gospodarstwie – do 90% wartości inwestycji.
  • Od 30 001 zł do 60 000 zł rocznego dochodu – do 75% wartości inwestycji.
  • Powyżej 60 000 zł dochodu – do 50% wartości inwestycji.